Lūdzu zvaniet

+371 29183505

Kontūru marķējums

  • Veikals

   Apsteidziet savus konkurentus ar drošiem kravu pārvadājumiem. Ir divu veidu transportlīdzekļa aplīmēšanas iespējas – pilnā un daļējā. Daļējā aplīmēšana atbilst minimālajām prasībām. Kontūru marķēšanai ir jānosedz vismaz 80% transportlīdzekļa kopējā garuma un augstuma, tai ir jābūt pēc iespējas tuvāk kontūru malām. Nav ieteicams kombinēt aplīmētu un neaplīmētu automašīnu / piekabi.

km1km2

km3km4

 Kādas krāsas kontūrmarķējums var tikt izmantots?

   Vieta uz transportlīdzekļa              Krāsas
     priekša     balta
    sāni     dzeltena vai balta
    aizmugure     sarkana vai dzeltena

Pilna kontūru marķēšana                          Daļēja kontūru marķēšana

Konturu markejums1Konturu markejums2

 Kad tas ir ieviests?

   No 2011.gada jūlija ir stājušās spēkā prasības par kravas transportlīdzekļu (virs 7,5 tonnām) un piekabju (virs 3,5 tonnām), kas reģistrēti pēc 2011.gada 10.jūlija, aprīkošanu ar gaismu atstarojošiem apzīmējumiem.

Kādēļ aplīmēt transportlīdzekli ar gaismu atstarojošu kontūrmarķējumu?

  • Tiek samazināts negadījumu skaits, kā rezultātā tiek glābtas cilvēku dzīvības

  • Aplīmētu transportlīdzekli ir vieglāk ieraudzīt, līdz ar to tiek uzlabota satiksmes drošība

  • Mazāk satiksmes negadījumu nozīmē mazāk dīkstāves un remontdarbu izmaksas

  • Rūpējoties par kopējo satiksmes drošību, uzņēmums uzlabo arī savu korporatīvo tēlu

  • Iespēja aizsargāt uzņēmumu pret iespējamām tiesvedībām saistībā ar trešo personu drošību

  • Sākot ar 2011.gada jūliju nepieciešamība ievērot ANO EEK noteikumus Nr.104

   Kontūru marķējumi skaidri iezīmē transportlīdzekļa sānu un aizmugures kontūras, naktī tās ir redzamas pat no 1000m attāluma. Pētījumi, kuri veikti vairāk nekā 10 gadu laikā, liecina, ka salīdzinājumā ar nemarķētu transportlīdzekli, labi marķēti transportlīdzekļi 30 reizes mazāk tiek iesaistīti ceļu satiksmes negadījumos. Citi transportlīdzekļu vadītāji 5-8 reizes ātrāk var pamanīt marķētus transportlīdzekļus, līdz ar to palielinās laiks, lai novērtētu situāciju.